Upewnienie się, że smar nie będzie miał żadnych problemów z kompatybilnością z tworzywem sztucznym lub elastomerem z którym będzie miał styczność, jest bardzo ważne. Jakiekolwiek odkształcenie lub degradacja plastiku lub gumy może spowodować duże problemy – zobacz nasz artykuł wprowadzający na temat kompatybilności smarów z tworzywami sztucznymi i elastomerami.

Aby upewnić się, że nie wystąpią problemy z kompatybilnością elastomerów lub tworzyw sztucznych w wyniku zastosowania smaru, zaleca się przeprowadzenie testu kompatybilności. Klient może zawsze przeprowadzić własny test, ale w przypadku nowych i obecnych klientów zainteresowanych zakupem ilości przemysłowych możemy zlecić nieodpłatne wykonanie testu kompatybilności.

Jaki więc wygląda taki test zgodności? Nie ma ścisłych zasad ani odpowiednich norm DIN lub ASTM, które by to regulowały. Istnieje jednak pewien format testu, którego parametry można zmieniać w zależności od rodzaju tworzywa sztucznego i smaru, które mają być użyte w teście. Poniżej przedstawiono szczegóły typowego testu:

Stosowany sprzęt – piec laboratoryjny, szalki Petriego, urządzenia/sprzęt pomiarowy i odpowiednia kamera.

Przebieg – Niezbędne elementy z tworzywa sztucznego/gumy zostaną wystawione na działanie odpowiedniego środka smarnego (smaru lub oleju) w podwyższonych temperaturach przy użyciu pieca laboratoryjnego, przy czym wyższe temperatury i dłuższe czasy trwania są uważane za rodzaj przyspieszonego procesu starzenia. Czas trwania testu zostanie uzgodniony z klientem, zwykle jest to maksymalnie 168 godzin.

Części wymagane od klienta – Zwykle wymagane są cztery sztuki z każdego materiału z tworzywa sztucznego/gumy – dwie części testowe, dwie próbki kontrolne, które nie będą poddane działaniu środka smarnego. Oczywiście może być mniej niż cztery próbki, ale wpływa to na wiarygodność testu.

Przed rozpoczęciem testowania – Wszystkie testowane części są mierzone, ważone i fotografowane. Możliwe jest również (na życzenie) zanotowanie twardości Shore’a i wytrzymałości na rozciąganie części, ale pomiary twardości i wytrzymałości nie są pomiarami standardowymi, a ponadto występują problemy z wykonywaniem pomiarów wytrzymałości na rozciąganie dla części o nietypowych kształtach.

Temperatura testu – klient musi wskazać temperaturę w jakiej ma być przeprowadzony test. Zwykle temperatura badania wynosi od około 70°C do 150°C. Przy wyborze temperatury badania należy wziąć pod uwagę, jaka byłaby/jest normalna lub górna temperatura pracy, gdy odpowiednia część z tworzywa sztucznego/gumy jest zamontowana w gotowym urządzeniu. Inną kwestią jest oczywiście to, że temperatura testu nie powinna przekraczać maksymalnej temperatury roboczej określonej przez producenta części z tworzywa sztucznego/gumy.

Przebieg testu:

  • 24 godzinna kontrola – Część jest umieszczana na szalce Petriego i następnie umieszczana w piekarniku. Wyjmowana z piekarnika po 24 godzinach.
  • 24 godzinny test – Część umieszcza się na szalce Petriego i zanurza w wybranym środku smarnym. Następnie część jest umieszczona w piekarniku. Wyjmowana z piekarnika po 24 godzinach.
  • 168 godzinna kontrola – Część umieszcza się na szalce Petriego i wstawia do piekarnika. Wyjmowana z piekarnika po 168 godzinach.
  • 168 godzinny test – Część umieszcza się na szalce Petriego i zanurza w wybranym środku smarnym. Następnie część jest umieszczona w piekarniku. Wyjmowana z piekarnika po 168 godzinach.

Po wyjęciu każdej części z pieca, jest ona ważona, mierzona i fotografowana. Waga, wymiary i wygląd testowanych części są porównywane ze danymi przedtestowymi. Następnie wyciągane są wnioski.

Niekompatybilność środków smarnych z tworzywami może powodować ich pęcznienie, kurczenie się, twardnienie, zmiękczenie, mniejszą lub wiekszą kruchość materiałów i zmianę koloru. Zmiany wymiarów do 5% są zwykle uważane za dopuszczalne.

Klient otrzymuje pisemny raport, zawierający zdjęcia odpowiednich części i tabelę wyników. Poniżej przedstawiono poglądowe zdjęcia wraz z powiązanym przykładem typowej tabeli wyników, której format może się nieznacznie różnić w zależności od dostarczonych części i technika przeprowadzającego test.

Uwaga – przetestowane części mogą na życzenie zostać zwrócone klientowi do sprawdzenia i przechowania w celu późniejszego wykorzystania.

Sample image of pre-exposure connector 168hrs
Sample image of post-exposure connector 168hrs (grease removed before picture taken)

 

Newgate Simms online shop