Brexit

Brexit i dostawa naszych produktów do klientów na terenie Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

W grudniu 2020 r. Wielka Brytania (UK) i UE zawarły umowę o wolnym handlu (FTA). Umowa o wolnym handlu zapewniła zerowe cła i zerowe opłaty na przepływ towarów w dającej się przewidzieć przyszłości.

Wielka Brytania nie jest już częścią jednolitego rynku ani unii celnej UE, ale umowa o wolnym handlu gwarantuje, że ​​Newgate Simms Limited (NSL) będzie nadal dostarczać produkty z magazynu w Wielkiej Brytanii do klientów znajdujących się w UE / EOG bez wzrostu kosztów wynikających z tytułu Brexitu. Natomiast w związku ze zmianami dotyczącymi wewnętrznej administracji od stycznia 2021 r. będą obowiązywać następujące zasady:

Dostawy do klientów na terenie UE / EOG

  • Wszystkie oferty i dostawy będą realizowane na podstawie Dostawy Na Miejsce* (DAP).
  • Do wszystkich dostaw do UE / EOG dołączana jest faktura handlowa.
  • Faktura handlowa musi zawierać numer rejestracji i identyfikacji przedsiębiorców (EORI) zarówno NSL, jak i klienta.

* DAP oznacza dostawę na miejsce. Newgate Simms pobierze opłatę za dostawę towarów do siedziby klienta. NSL pokrywa wszelkie koszty eksportu z Wielkiej Brytanii. Klienci muszą zapłacić wszelkie poniesione opłaty importowe, aczkolwiek należy zauważyć, że ze względu na umowę o wolnym handlu między Wielką Brytanią a UE klienci nie są obciążani żadnymi opłatami importowymi. Wcześniej NSL oferował i dostarczał do klientów z UE / EOG na bazie Ex Works, ale z technicznego punktu widzenia nie jest to już możliwe, ponieważ Wielka Brytania opuściła jednolity rynek UE i Unię Celną. Termin dostawy Ex Works zakłada, że kupujący zajmie się wszystkimi obowiązkami transportowymi i regulacyjnymi dotyczącymi transportu towarów z kraju sprzedawcy.

Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2021 r.