Lepkość kinematyczna (ang. kinematic viscosity, KV) to rodzaj danych dotyczących lepkości, które można znaleźć we wszystkich karta technicznych naszych smarów. Istnieją różne sposoby pomiaru lepkości smaru, ponieważ temat nie jest prosty. Lepkość kinematyczna to opór oleju/płynu na przepływ pod wpływem grawitacji – nie działa żadna siła zewnętrzna, tylko grawitacja.

W zależności od wymagań temperaturowych dla konkretnego zastosowania, ważne jest, aby zrozumieć zmianę lepkości oleju wraz ze spadkiem temperatury, co również daje wgląd w to, co się stanie podczas obróbki oleju. W sensie kinetycznym bardziej miarodajne są dane dotyczące punktu penetracji, aby zrozumieć, co dzieje się z gotowym smarem z punktu widzenia energii kinetycznej.

Jednostką miary KV jest centystokes (cSt). Inni producenci czasami używają m2/s. Oto przykład danych KV z oleju bazowego polialfaolefinowego:

KV jest ważnym źródłem danych, ale w przypadku stosowania smaru należy pamiętać, że lepkość kinematyczna odnosi się tylko do oleju bazowego w smarze. Nie umniejsza to znaczenia KV, ponieważ lepkość kinematyczna oleju bazowego będzie wpływać na sztywność/twardość gotowego smaru i na to, jak smar reaguje na ścinanie. Za przykład może posłużyć smar, który jest używany w łożyskach, pod ciśnieniem i obciążeniem olej jest wypychany z zagęszczacza smaru i to najczęściej właśnie olej lubrykuje łożysko.

Zwłaszcza w zastosowaniach  mechanicznych, gdzie wymagana jest lubrykacja, charakterystyka lepkości kinematycznej i wynikająca z tego wytrzymałość filmu smarnego są ważne do zrozumienia, podobnie jak struktura chemiczna oleju bazowego.

 

Obejrzyj nasz film wideo z demonstracją lepkości oleju bazowego, aby zobaczyć, jak wygląda lepkość różnych płynów w temperaturze pokojowej.

Newgate Simms online shop