Wybierając smar syntetyczny dla klienta, często omawiamy lepkość oleju i konsekwencje stosowania oleju bazowego o wyższej lub niższej lepkości w konkretnym zastosowaniu klienta. Postanowiliśmy ułatwić naszym klientom zrozumienie różnic w lepkości oleju bazowego oraz wartości cSt zawarte w kartach technicznych za sprawą załączonego wideo. Test przeprowadzono w temperaturze pokojowej.

Lepkość oleju może się zmieniać i chcieliśmy pokazać, jak duże mogą to być różnice. Każdy smar zaczyna życie jako olej. Smar powstaje, gdy do oleju bazowego dodawany jest zagęszczacz, nadając smarowi właściwości „pozostawania na miejscu. Możemy zmienić pozorną lepkość gotowego smaru, zmieniając stosunek zagęszczacza do oleju bazowego.

Proste płyny, w tym większość olejów smarnych, zachowują się zgodnie z prawem Newtona, przy czym lepkość płynu pozostaje stała jako funkcja szybkości ścinania. Jednakże, gdy olej przekształca się w smar, rzeczy się zmieniają, smar byłby nienewtonowski, a lepkość smaru w dużym stopniu zależy od szybkości ścinania lub szybkości, z jaką sąsiednie warstwy smaru poruszają się względem siebie.

Proponujemy zapoznać się z artykułem Czym jest lepkość kinematyczna, aby zrozumieć, co oznacza ten termin.

Newgate Simms online shop