Zdjęcie obok pokazuje typowy dla produktów Nye Lubricants format numeru partii . Objaśnienie formatu:

TP – inicjały technika produkcji, który wyprodukował tę partię

10 – rok produkcji, w tym przypadku 2010.

05 – miesiąc produkcji, w tym przypadku maj.

24 – dzień miesiąca, w którym wyprodukowano partię, w tym przypadku 24 dzień miesiąca.

Newgate Simms online shop