Korozję cierną złącza elektrycznego definiujemy jako zużycie, które jest spowodowane małymi, powtarzalnymi, mikroruchami w pozornie nieruchomym złączu, ale będące przedmiotem zewnętrznego wzbudzenia mechanicznego (np. silnik spalinowy). Cykl termiczny to kolejny rodzaj zużycia, który często wiąże się z korozją, ale oczywiście częstotliwość występowania nie jest tak duża, jak w przypadku korozji ciernej.

Korozję cierną definiuje się jako połączenie zużycia w wyniku tarcia i korozji (głównie spowodowanej utlenianiem). Zużycie w wyniku tarcia i utlenianie mogą wpływać na większość metali, ale cynowane styki elektryczne są szczególnie podatne na problemy ze ścieraniem. Cyna jest dość miękka i szybko tworzy się cienka warstwa tlenku. Po zerwaniu warstwy tlenku fragmenty mogą zostać wepchnięte w cynę i rozpoczyna się szybko postępujący proces zużycia. Fragmenty będą się gromadzić i powodować wzrost oporu elektrycznego, czasami z towarzyszącą im zaledwie minimalną zmianą wyglądu powierzchni styku.

Jeśli w złączach elektrycznych wystąpi korozja cierna, może to okazać się bardzo problematyczne.

Terminale czasami przewodzą faktycznie tylko na stosunkowo niewielkim procencie ich całkowitej powierzchni. Prąd przepływa jedynie przez stykające się wypukłości powierzchni. Oprócz możliwej korozji ciernej, przestrzeń wokół nierówności powierzchni podlega również korozji oksydacyjnej. Smary do złączy wypełniają przestrzeń między nierównościami, aby chronić stykające metalowe powierzchnie.

Smarowanie złączy elektrycznych ma wiele zalet – chroni przed utlenianiem, korozją cierną, zużyciem styków i wydłuża żywotność złącza. Cienka warstwa smaru może również zmniejszyć siłę wcisku nawet o 80 procent, co jest ważnym czynnikiem przy montażu złącza. W przypadku złoconych złączy skuteczny smar zmniejsza możliwość zużycia metali szlachetnych podczas łączenia i separacji.

Nieprzewodzący smar do złączy elektrycznych nie spowoduje zwiększenia impedancji obwodu i nie spowoduje problemów z łącznością w złączach wielopinowych, ponieważ nie przewodzi ciepła ani elektryczności (do wartości granicznej napięcia). Smar do złącza uszczelnia też styk i nie pozwala szkodliwym gazom lub wilgoci/wodzie na wnikanie do złącza, co może prowadzić do  problemów z obwodem w urządzeniu. Syntetyczny smar do złączy również zapewni trwałość użytkową złącza i faktycznie wydłuży żywotność elementu.

Dlaczego warto dowiedzieć się więcej Jak działają smary do złączy elektrycznych.

Poniższe grafiki pokazują wyniki testów porównawczych, które przeprowadziliśmy na suchych i lubrykowanych stykach. 

Dowiedz się, który smar do złączy jest odpowiedni dla Twojej aplikacji, korzystając z artykułu Wybór smaru do złączy lub zapoznaj się z naszymi innymi artykułami dotyczącymi korozji ciernej.

Smary do złączy można kupić w małych pojemnikach/małych ilościach w naszym sklepie internetowym.

Newgate Simms online shop