Pojazdy terenowe typu ATV użytkowane są w trudnych warunkach, co wystawia żywotność i niezawodność poszczególnych komponentów na próbę. Elementy elektryczne w ATV są wybierane ze względu na ich trwałość i często są chronione przez obudowy o określonym  stopniu ochrony (IP). Jest jednak bardzo prawdopodobne, że po upływie pewnego czasu, w wyniku ingresji wody, soli, kurzu, brudu, termocykli i ekspozycji na promieniowanie UV (zwłaszcza w przypadku tworzyw sztucznych i gumy) pojawią się szczeliny między powierzchniami, materiały ulegną pogorszeniu, a elementy będą się szybciej starzeć. W przywołanym przypadku Hondy 350 Rancher ATV, to właśnie przełącznik produkcji WARN Industries został zidentyfikowany jako przyczyna niedziałania wyciągarki. Początkowo była to usterka okresowa, a następnie przez kilka miesięcy wyciągarka nie działała całkowicie . Przedmiotowy quad był modelem z 2001 roku, więc maszyna radziła sobie dobrze przez około 20 lat, zanim wystąpiła usterka elektryczna, co tak naprawdę nie jest powodem do poważnych reklamacji. To studium przypadku przeprowadzi czytelnika przez naprawę/czyszczenie i ponowne smarowanie przełącznika wciągarki ATV.

Specyfikacja wyciągarki znaleziona w Internecie stwierdziła, że maksymalny pobór prądu pod obciążeniem prawdopodobnie wyniesie 80 A, ale konstrukcja przełącznika została przerwana w 2007 r., więc informacje były skąpe. Kiedy przełącznik został zdemontowany, okazało się, że oryginalny smar używany do smarowania przełącznika stał się lepki lub wyschnął, ruch przełącznika był poważnie utrudniony. Dodatkowo zielona maź (patyna) pokrywała prawie wszystkie miedziane powierzchnie stykowe. Niestety klient nie zrobił zdjęcia przed rozpoczęciem procedury czyszczenia, poniższe zdjęcie zostało zrobione po tym, jak większość z nich została już usunięta. Ponieważ ten przełącznik nie jest już produkowany, celem klienta było ponowne wykorzystanie wszystkich części, więc pierwszym zadaniem było dokładne czyszczenie. Klient użył odtłuszczacza i szczoteczki do zębów do czyszczenia metalowych i plastikowych powierzchni, takich jak sprężyny, stalowe sworznie obrotowe i obudowa przełącznika. Użyto również płótna ściernego, aby przywrócić miedziane styki z powrotem do nienaruszonej powierzchni:

Obecność patyny wewnątrz przełącznika wyraźnie pokazuje, że integralność przełącznika została naruszona i wilgoć mogła wniknąć do wnętrza przełącznika. Trzeba jednak oddać sprawiedliwość, biorąc pod uwagę czas i warunki użytkowania i przyznać, że konstrukcja przełącznika jest doskonała i przez wiele lat była odporna na warunki atmosferyczne. Twarda plastikowa obudowa/obudowa przełącznika jest wykonana z tworzywa ABS, zawiera elastomer, który całkowicie otacza obszar przełącznika, a przełącznik jest zaciskany metalowym wspornikiem, który zmniejsza możliwość przedostawania się wilgoci do obszaru styku. W dolnej części obudowy przełącznika znajdują się cztery małe otwory, które zostały pokryte materiałem podobnym do filcu. Przeznaczeniem tych otworów może być odprowadzanie wilgoci lub wentylacja.

Patyna zawsze stanowi wyzwanie dla miedzianych powierzchni stykowych pracujących przez długi czas w środowiskach zewnętrznych, nawet jeśli znajdują się w obudowie i są osłonięte przed bezpośrednią ingresją wody, to gromadzenie się wilgoci lub kondensacja mogą być wystarczające do rozpoczęcia procesu utleniania.

Konstrukcja przełącznika kołyskowego jest stosunkowo prosta, ale bardzo skuteczna. W środku znajduje się biały „blok siłownika”, w którym znajduje się sprężyna. W blok siłownika jest również wbudowany miedziany styk, który jest poruszany przełącznikiem kołyskowym; pozycja bloku siłownika i z kolei styk miedziany określają pozycję/ustawienie obwodu. Pozostałości oryginalnego smaru zostały znalezione w większości obszarów przełącznika i wydaje się, że użycie smaru miało na celu przede wszystkim nasmarowanie połączeń elektromechanicznych miedzianych styków, ale także prawdopodobnie ruch plastikowego bloku uruchamiającego względem obudowy przełącznika wykonanej z ABSu.

Rozwiązanie

  • Smar syntetyczny na bazie oleju polialfaolefinowego (PAO) będzie odpowiedni i wystarczający, ponieważ  nie ma ryzyka, że przełącznik będzie użytkowany w ekstremalnie niskich lub wysokich temperaturach.
  • Dielektryczny smar opracowany specjalnie do zastosowań w przełącznikach byłby idealny, aby poradzić sobie z lekkim mechanicznym oddziaływaniem ślizgowym na powierzchnię miedzianą.
  • Ponieważ siły styku przełącznika są nieznane, a przełącznik jest stary, smar powinien być miękki a olej bazowy powinien mieć niską lepkości kinematycznej, aby zapewnić mocne połączenie powierzchni przewodzących podczas pracy przełącznika, zapobiegając  „aquaplaningowi” oraz innym problemom z łącznością.
  • Formuła powinna zawierać zagęszczacz, który pomoże poradzić sobie z mechanicznym aspektem lubrykacji. Mydło litowe jest opłacalnym zagęszczaczem, zapewniającym jednocześnie dobry poziom lubrykacji, wodoodporności, a także stabilność przy zmianach temperatury i na ścinanie.
  • Smar do przełączników powinien pomóc w ochronie miedzianych powierzchni przewodzących przed patyną i ogólnymi zanieczyszczeniami środowiska, dlatego korzystny byłby preparat zawierający dodatek inhibitora rdzy.
  • W wyniku stosowania smaru do przełączników nie może wystąpić wzrost rezystancji styków na końcówkach.
  • Ważną kwestią jest również kompatybilność smaru do przełączników z tworzywami sztucznymi i elastomerami użytymi w konstrukcji przełącznika, tak by nie pęczniały ani nie pękały.

Wybór produktu

Rheolube 362HT

Rheolube 362HT jest używany przez przemysł motoryzacyjny od wielu lat w celu poprawy działania przełączników elektrycznych i zapewnienia im długiej żywotności. Rheolube 362HT jest idealnie sformułowany do tego zastosowania zapewniając smarowanie i ochronę powierzchni styku, ale jednocześnie nie utrudniając skutecznego łączenia powierzchni przewodzących. Ponadto skład preparatu Rheolube 362HT jest ogólnie uważany za przyjazny dla plastiku, aczkolwiek może istnieć niewielkie ryzyko, że dodatek inhibitora rdzy może powodować problemy, dlatego zwykle zaleca się przeprowadzenie testu zgodności/kompatybilności. Rheolube 362HT jest również dostępny w mniejszych pojemnikach w naszym sklepie internetowym.

Aplikacja smaru

Klient oczywiście skupił się na nałożeniu smaru na powierzchnie styków przełącznika, ale zdecydował się również pokryć wszystkie inne odsłonięte powierzchnie miedziane, aby uniknąć gromadzenia się patyny wszędzie wewnątrz obudowy przełącznika. Klient oczywiście pokrył powierzchnie styku jedynie niewielką ilością, która jest w zupełności wystarczająca. Gdyby jednak zdarzyło się nałożyć zbyt dużo, nadmiar smaru zostanie mechanicznie odepchnięty z obszaru styku przez działanie przełącznika, ale nawet jeśli smar nadal wydaje się znajdować między powierzchniami przewodzącymi, smar nie będzie (w ujęciu mikroskopowym) blokować przewodności. Pod tym względem smar jest dielektrykiem i zachowuje się jak smar do złączy. Jeśli czytelnik jest zainteresowany tym, co się dzieje, gdy styki łączą się ze smarem (w ujęciu mikroskopowym), zapraszam do zapoznania się z tym artykułem.

Tubka Rheolube 362HT została zakupiona przez klienta, a do aplikacji została użyta pewnego rodzaju pomoc aplikacyjna w lubrykacji trudno dostępnych miejsc.

Rezultaty

Przełącznikowi kołyskowemu został przywrócony poziom działania i wydajność, jak nowego. Wyciągarka znów mogła działać normalnie. Czyszczenie/odnawianie i nakładanie Rheolube 362HT zapewniło, że nie będzie więcej problemów z niezawodnością przełącznika, a także, że jest wysoce nieprawdopodobne, aby przełącznik kiedykolwiek miał problemy przez resztę życia ATV. Dostarczany przez nas smar syntetyczny jest zwykle klasyfikowany jako „smar na całe życie” i wydłuża lub przekracza żywotność rubrykowanych nim komponentów.

Czyszczenie i aplikacja  RHEOLUBE 362HT przywróciła przełącznikowi wydajność nowego urządzenia.

Należy pamiętać, że zwykle przed nałożeniem produktu zawsze zalecamy przeprowadzenie testu kompatybilności z tworzywami sztucznymi lub gumami. Kiedy współpracujemy z producentem urządzenia, jest to standardowa procedura przed przejściem do produkcji seryjnej, aby zapobiec ewentualnym przyszłym problemom gwarancyjnym.

Rheolube 362HT jest do nabycia w naszym sklepie internetowym.

Newgate Simms online shop