Każdy element obrotowy na bazie łożyska kulkowego jest zasadniczo odizolowany od reszty urządzenia przez smar znajdujący się w bieżni łożyska. Elektryczność statyczna może gromadzić się i wyładowywać w łożysku, uszkadzając elementy toczne i przyspieszając zużycie. Wyładowanie ładunków elektrostatycznych na łożysku może być niebezpieczne, zwłaszcza jeśli urządzenie pracuje w środowisku zagrożonym wybuchem lub ATEX. Smar  do łożysk przewodzący prąd elektryczny może pomóc zmniejszyć lub wyeliminować ryzyko.

Należy zauważyć, że niektóre silniki elektryczne mogą generować wewnętrzne napięcie elektryczne i prąd, które mogą, ale nie muszą, wyładowywać się przez łożysko, więc elektryczność statyczna nie jest jedynym źródłem indukowanego elektrycznie zużycia łożyska. Dotyczy to zwłaszcza silników o zmiennej częstotliwości.

Powyższy film ma na celu wprowadzenie widza w tematykę naszych trzech smarów przewodzących prąd elektryczny, obrazując różnicę w oporności elektrycznej podczas testowania łożyska ze smarem przewodzącym i nieprzewodzącym/zwykłym.

Poniżej znajduje się streszczenie tego filmu, w którym para łożysk jest zamontowana na wale, a prąd przepływa szeregowo. Celem testu jest wykazanie różnicy w przewodnictwie przez łożysko, poprzez porównanie smaru nieprzewodzącego i przewodzącego:

Aby znaleźć właściwy smar przewodzący prąd elektryczny do swojego zastosowania, zapoznaj się z Ofertą smarów przewodzących.

Nasz podstawowy asortyment syntetycznych smarów przewodzących, w małych ilościach lub w celach testowych można kupić online w tubkach o gramaturze 100 gramów.

Newgate Simms online shop