Jeśli wyładowanie elektrostatyczne stanowi problem lub zagrożenie dla urządzenia, należy rozważyć użycie smaru przewodzącego. Na przykład każdy element obrotowy na bazie łożyska kulkowego jest zasadniczo odizolowany od reszty urządzenia przez smar znajdujący się w bieżni łożyska. Mogą istnieć inne punkty styku, takie jak pierścienie ślizgowe lub szczotki komutatora; jednak jeśli taki element buduje pewien rodzaj potencjału elektrycznego lub ładunku statycznego, może to mieć negatywne konsekwencje, ponieważ może się okazać, że trudno jest taki ładunek odprowadzić lub rozproszyć.

Smar nieprzewodzący pozwala ładunkom statycznym lub łukom elektrycznym uszkadzać elementy, co przyspiesza ich zużycie. W przypadku smaru przewodzącego ładunek przechodzi przez łożysko powodując minimalne uszkodzenia i często dodatkowo wydłuża również żywotność silnika.

Przykładem jest producent bieżni, który znalazł rozwiązanie problemu właśnie dzięki zastosowaniu smaru przewodzącego. Gumowy pas bieżni generował ładunki elektrostatyczne, które docierały do łożyska, powodowały łuk elektryczny i uszkadzały bieżnię łożyska. Smar przewodzący pomógł w utrzymaniu uziemienia i przedłużył żywotność łożyska. W podobnym, ale bardziej powszechnym zastosowaniu, smary przewodzące odprowadzają ładunki elektrostatyczne z kasety z tonerem przez powłoki drukarek laserowych i kopiarek.

Istnieje wiele innych przykładów zastosowań, w których użycie smaru przewodzącego do zapewnienia przepływu prądu między dwiema ruchomymi częściami okazuje się bardziej opłacalnym podejściem niż stosunkowo drogie rozwiązania sprzętowe.

Projektowanie smaru przewodzącego stanowi spore wyzwanie. Wybór najlepszego oleju bazowego i zagęszczacza do danego zastosowania zależy od wielu czynników i jest zaledwie kilka opcji do rozważenia. Oczywiście, na przykład w zastosowaniu do łożysk, nie można zapominać, że smar musi pełnić nie tylko rolę smaru przewodzącego, ale także zapewnić odpowiednią lubrykację łożysk. Przewodność każdego smaru będzie oczywiście niższa od tej zapewnianej przez metale. Smar ma określony poziom oporu elektrycznego osiągając jednocześnie wystarczający stopień przewodnictwa elektrycznego, tak że ładunki elektrostatyczne są skutecznie rozpraszane przez warstwę smarną łożyska kulkowego. Trzymając się dalej przykładu łożyska; konieczne może być dokonanie pewnych korekt, może być na przykład konieczne większe procentowe wypełnienie smarem łożyska i/lub ewentualnie wyższy stopień obciążenia wstępnego.

Skład smarów przewodzących

Generalnie właściwości przewodzące smaru zapewniane są przez zagęszczacz lub dodatki zawarte w formule, a nie olej bazowy; nowoczesne kompozycje smarów przewodzących nie zawierają cząstek metali. Rozważając użycie przewodzącego smaru po raz pierwszy, trzeba zdać sobie sprawę z konieczności pójścia na pewne ustępstwa przy wyborze preparatu. Typowym przykładem jest to, że ester jest generalnie najlepszym olejem bazowym do ochrony przed zużyciem w aplikacjach „metal-metal”, ale ester nie radzi sobie z kolei z umiarkowanym lub wysokim poziomem wilgoci.

Wracając do przykładu przewodzącego smaru do łożysk kulkowych, zastosowanie specjalnych dyspergatorów w istniejących smarach do łożysk kulkowych pozwoliło naszemu działowi projektowemu na dodanie węgla o wysokiej przewodności (który ma zdolność pochłaniania oleju) do formuły, ale w rezultacie może może to prowadzić do powstania gładkiego smar, który nie zawsze jest najlepszy do stosowania z łożyskami kulkowymi.

Posiadamy ogromne doświadczenie w zakresie smarów przewodzących, zwłaszcza w zastosowaniach w środowisku ATEX (wybuchowym). Wielu klientów polega na naszych smarach przewodzących w celu bezpiecznego odprowadzania ładunków elektrostatycznych.

Uwaga: Chociaż większość przykładów przywołanych w tym artykule odnosi się do aplikacji mechanicznych, wiemy, że smar przewodzący znajduje również zastosowanie w niektórych aplikacjach elektrycznych. Istnieją jednak pewne zastosowania elektryczne, które nie są odpowiednie dla smarów przewodzących; nigdy nie zalecamy stosowania smaru przewodzącego do przełączników przesuwnych, który nieprawidłowo nałożony na styki może prowadzić do wadliwego działania przełącznika. Innym przykładem są wielopinowe złącza elektryczne, w których przypadku także nie zaleca się stosowania smaru przewodzącego. Zamiast tego można rozważyć, w takich aplikacjach, użycie dielektrycznego smaru do złączy.

Zapoznaj się z naszą ofertą smarów przewodzących.

Newgate Simms online shop