Wprowadzenie do gamy smarów tłumiących oferowanych przez naszego partnera Nye Lubricants – niezwykle korzystnego kosztowo rozwiązania dla inżynierów i techników, poszukujących smaru tłumiącego w celu poprawy wydajności i podniesienia jakości  komponentu lub urządzenia.

Film jest teraz trochę przestarzały, ale nadal aktualny i zawiera podstawowe wprowadzenie do lepszego zrozumienia smarów tłumiących. Należy zauważyć, że chociaż nazywany jest „smarem tłumiącym”, wybrany smar może spełniać także inne zadania, takie jak zmniejszanie zużycia i wydłużanie żywotności danego elementu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z artykułem zawierającym przegląd smarów tłumiących.

Newgate Simms online shop