Metoda badania efuzji Knudsena służy do określania prężności pary w kilku temperaturach.

Poniżej znajduje się przykład, w jaki sposób wyniki testu prężności par Knudsena są przedstawiane w karcie technicznej jednego z naszych smarów:

Jak można zauważyć, wybraną przez nas jednostką miary jest Torr.

Newgate Simms online shop