Urządzenie do przeprowadzania testu, jak i sama metoda testowa są unikalne dla Nye Lubricants. Zostało zaprojektowane i zbudowane przez nasze laboratorium Application Design and Validation Testing (ADVT). Zużycie cierne odnosi się do mechanicznego i chemicznego mechanizmu zużycia, w którym tarcie między dwiema powierzchniami styku powoduje zużycie, które z czasem prowadzi do utlenienia. Proces ten jest kontynuowany z wykładniczo wyższą szybkością po utworzeniu utlenionych cząstek. Awaria złącza pojawia się, gdy utworzy się wystarczająca ilość utlenionych resztek, a rezystancja styku wzrasta do poziomu, w którym następuje utrata ciągłości przepływu.

Zużycie cierne jest jedną z głównych form degradacji i przyczyną awarii w różnych branżach, w tym w motoryzacji, lotnictwie i elektronice użytkowej. Badania wykazały, że ponad 60% problemów elektrycznych w samochodach jest bezpośrednio związanych ze zużyciem ciernym. Istnieje wiele dobrze znanych zastosowań, w których występuje tarcie, w tym łożyska silnika w silniku wysokoprężnym, który pozostaje na biegu jałowym, montowane szczelinowo płyty serwerowe, które nie są izolowane od wibracji, oraz wiązki przewodów elektrycznych w tylnym świetle. Smar do złączy tworzy cienką warstwę, która oddziela ruchome powierzchnie i zmniejsza współczynnik tarcia, a jednocześnie uszczelnia powierzchnie styku i zapobiega tworzeniu się cząsteczek tlenków. Prowadzi to do znacznie zwiększonej żywotności złącza w porównaniu z nielubrykowanymi stykami.

Urządzenie do badania zużycia ciernego zaprojektowane przez zespół Nye ADVT jest oparte na magnetycznym siłowniku liniowym, który działa w oparciu o prawo Lorentza. Ten siłownik wytwarza oscylacje w zakresie częstotliwości od 1 Hz do 1000 Hz, amplitudach 1-200 μm i przy ciągłym obciążeniu 50 funtów i 150 funtów siły szczytowej. Aby zapewnić dokładną kontrolę położenia, do sterowania ruchem w pętli zamkniętej stosowany jest enkoder, aby utrzymać rozdzielczość amplitudy w granicach 1 μm.

Dzięki tej nowej metodologii oraz aparaturze do testów zużycia ciernego możemy określić trwałość i niezawodność naszych smarów. Dzięki testowaniu smarów aż do momentu awarii w wyniku zużycia ciernego, możemy pomóc naszym klientom w projektowaniu systemów zabezpieczonych za pomocą smaru w celu zmniejszenia lub wyeliminowania awarii w wyniku zużycia ciernego. Może to prowadzić do ograniczenia reklamacji gwarancyjnych i problemów związanych z bezpieczeństwem występujących w wielu branżach, np. motoryzacyjnej.

Zapoznaj się z naszymi innymi artykułami dotyczącymi korozji ciernej i zużycia ciernego.

Newgate Simms online shop