Multiply Alkylated Cyclopentanes (MAC) to unikalny olej bazowy będący w wyłącznym posiadaniu Nye Lubricants. Nazwa MAC bywa wymiennie używana z nazwą Pennzane®, która to była oryginalna nazwą handlową produktów MAC, kiedy zostały po raz pierwszy wprowadzone na rynek. Oleje MAC lub smary na bazie MAC są wysoko cenione przez klientów ze względu na ich doskonałą odporność na zużycie (w porównaniu z PFPE) w zastosowaniach związanych z próżnią, z wyższym obciążeniem, gdzie zaangażowane są dwie metalowe powierzchnie; w ostatnich latach odnotowaliśmy również wielki sukces w zastosowaniach lubrykantów na bazie MAC w łożyskach ceramicznych.

Zwykle olejem bazowy do zastosowań próżniowych, po który najczęściej sięgają klienci, jest PFPE, ale PFPE nie radzi sobie z dużymi obciążeniami. Inne powody, dla których preferuje się PFPE, to niska emisja cząstek lotnych i szeroki zakres temperatur. Smary MAC mogą równać się z PFPE pod względem odgazowania i emisji cząstek lotnych, jednak mają węższy zakres temperatur:

  • PFPE może mieć zakres temperatur od -90°C do 250°C
  • MAC / Pennzane® mają funkcjonalny zakres temperatur od -45°C do 125°C

Jeśli węższy zakres temperatur nie jest problemem, idealnym rozwiązaniem może być olej MAC lub smar na bazie MAC. Produkty MAC mają doskonałą i potwierdzoną sukcesami renomę, jeśli chodzi o ich zastosowania w urządzeniach działających w próżni czy poza orbitą ziemską (np. w łożyskach kół reakcyjnych). Podsumowując:

  • Zakres temperatur od -45 do 125°C
  • Niska prężność par
  • Doskonała odporność na zużycie (w porównaniu do PFPE)
  • Szerokie spektrum dodatków, które można opcjonalnie „wmieszać” w MAC
  • Wysoki koszt
  • Wskaźnik lepkości 125 do 150

Ten artykuł ma służyć jedynie, jako ogólne wprowadzenie w tematykę olejów MAC i smarów na bazie MAC. Należy pamiętać, że jeśli jako olej bazowy dla smaru stosowany jest MAC, to zarówno zagęszczacz, jak i dodatki użyte w formule będą miały wpływ na końcowe właściwości i działanie gotowego smaru.

 

Newgate Simms online shop